Suomen Russponiyhdistys ry:n vuosikokous

Paikka: ABC Lohja, kokouskabinetti
Aika: torstai 29.12.2016 klo 19:00
Läsnäolijat erillisen listan mukaan

1. Kokouksen avaaminen
Kokous avattiin klo 19.10

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on postitettu kaikille jäsenille sekä julkaistu yhdistyksen Internet- ja Facebook-sivuilla.

3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Katja Mauno ja sihteeriksi Catarina Mauno

4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sallamari Lindqvist ja Kirsi Lehtonen

5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Kokouksen esityslista hyväksyttiin

6. Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2016
Toimintakertomus luettiin, toimintakertomuksessa ei ollut huomautettavaa

7. Tilintarkastajien lausunto ja tilinpäätöksen vahvistaminen
Tilintarkastajien lausunto luettiin ja tilinpäätös vahvistettiin

8. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle
Tili- ja vastuuvapaus myönnettiin

9. Toimintasuunnitelma vuodelle 2017
Toimintasuunnitelma esiteltiin ja hyväksyttiin

10. Jäsenmaksujen päättäminen vuodelle 2017
Johtokunta esitti jäsenmaksujen säilyttämisen ennallaan. Esitys hyväksyttiin. Jäsenmaksut vuodelle 2017 ovat: seniorit 25 euroa, juniorit 20 euroa, perhejäsen 10 euroa, kasvattajajäsen 50 euroa, kannatusjäsen 50 euroa.

11. Yhdistyksen talousarvio vuodelle 2017
Ttalousarvio hyväksyttiin esityksen mukaan

12. Yhdistyksen toiminnantarkastajien valinta
Toiminnantarkastajiksi valittiin Heidi Koski ja Laura Blomvall, varalle Ulla Malkakorpi ja Erja Mattila

13. Yhdistyksen puheenjohtajan ja johtokunnan jäsenten valinta
Puheenjohtajaksi vuodelle 2017 ehdotettiin ja valittiin Katja Mauno. Erovuorossa ovat Esko Nummi ja Hanna Taimioja. Erovuoroisista jatkavat Esko Nummi ja Hanna Taimioja. Johtokunnassa jatkavat myös Kirsi Lehtonen, Jukka-Pekka Lehtonen, Towe Westerlund sekä Catarina Mauno. Uusina johtokuntaan valittiin Sallamari Lindqvist sekä Katariina Hämäläinen.

14. Yhdistyksen edustajan valinta PONY ry:een
Yhdistyksen edustajaksi valittiin Tove Westerlund

15. Muut asiat
- Pyynnöstä tiedote kahdesta palkinnosta: Monzunin palkinto vuoden parhain pistein kantakirjatulle russ-tammalle, lahjoittajat Hanna Taimioja, sekä Koivukaaren malja-palkinto vuoden parhaalle Hippoksen näyttelyissä menestyneelle nuorelle russ-ponille, lahjoittaja Koivukaaren Ponitalli
- yhdistys pyrkii avoimempaan tiedottamiseen ja jäsenistön toiveiden parempaan huomioimiseen

16. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 20.08